INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)

Drogi użytkowniku.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Hubert Kryściński. Podobnie, jeżeli wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych.
 2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: sklep@bonilo.pl.
 3. Jeżeli jesteś klientem indywidualnym, potrzebujemy Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, aby móc zweryfikować Twoją tożsamość przed świadczeniem usług oraz do celów księgowości. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich nam udzieliłeś podczas współpracy. Mogą to być np. Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, miejscowość). Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu czy też adresu zamieszkania. Zapewniamy jednak, że dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.
 4. Jestem zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem dla Państwa usług. Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. ustalać świadczone usługi, wysyłać istotne informacje. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą działalności, w szczególności oferty, informacje o usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych. W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu – wtedy możesz otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące. Zapewniamy, że komunikaty te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Ciebie uciążliwe; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.
 5. Sklep internetowy przetwarza także Twoje dane osobowe w następujących celach: a) przekazania Twoich danych osobowych do Alior Bank SA oraz ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust.1lit.f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c). innym podmiotom usługowym, współpracującym w celu zapewnienia ciągłości usług oraz dostępności odpowiednich materiałów, d). dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym),

e). osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw Klienta np: firmom doręczającym przesyłki z zakupionym towarem

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) Alior Bank SA b) ING Bank Śląski S.A. c) Twisto Polska sp. z o.o.d) Poczta Polska S. A.e) firmy kurierskie itp.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w punktach 3-5.
 3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

  c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  e) prawo do przenoszenia danych.

 4. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 5. W przypadku, gdy podanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 6. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Ci dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Ciebie towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 7. Pliki Cookies.Sklep na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych: dbają o bezpieczeństwo, poprawiają wydajność strony internetowej, są wykorzystywane do tworzenia statystyk, umożliwiają korzystanie z mediów społecznościowych itp.